Mr Muscle® Oven Reiniger

Koop nu

Mr Muscle® Oven Reiniger heeft een unieke schuimformule met actieve schuurwerking dat aangekoekte resten in de oven op lost zodat u minder schoon hoeft te maken en meer tijd over houdt voor andere dingen.

  • Verwijdert hardnekkig vet & vuil
  • Schuimformule met actieve schuurwerking
  • Maakt oppervlakken schitterend schoon
  • Mr Muscle® Oven Reiniger

GEBRUIKSAANWIJZING

LEES HET ETIKET VOLLEDIG DOOR VOORDAT U DE DOP VERWIJDERT. RAADPLEEG DE INSTRUCTIES VAN DE FABRIKANT VAN DE OVEN. VOOR GEBRUIK OP KOUDE OVENS.
1. DRAAG RUBBEREN HANDSCHOENEN EN BESCHERM ARMEN TIJDENS HET SPROEIEN EN REINIGEN. VERMIJD CONTACT MET DE OGEN EN DE HUID. INDIEN ER DOOR SPETTEREN CONTACT MET DE HUID IS, ONMIDDELLIJK MET RUIM WATER SPOELEN GEDURENDE TEN MINSTE 20 MINUTEN en een arts raadplegen.
2. Schakel de elektriciteit uit of doof het waakvlammetje. Zorg dat de vloer onder de oven en de omringende externe oppervlakken adequaat beschermt zijn. Verwijder de ovenrekjes voor gemakkelijkere toegang.
3. Schud de bus goed zowel voor als tijdens gebruik. Houd de bus te allen tijde rechtop.
4. Spuit het product vanaf een afstand van 20-30 cm op interne oppervlakken, inclusief de glazen deur. NIET OP SIERLIJSTEN, WAAKVLAMMETJE OF VERWARMINGSELEMENT SPUITEN.
5. Sluit de deur van de oven en laat het maximaal 30 minuten inwerken.
6. Draag handschoenen en veeg de oppervlakken grondig af met een vochtige warme doek of spons. Vermijd contact met de ogen en de huid. Let op spetters of druppels. Indien er door spetteren contact met de huid is, onmiddellijk met ruim water spoelen gedurende ten minste 20 minuten en een arts raadplegen.
7. Vergeet niet de oven goed te ventileren voordat u de elektriciteit inschakelt of het waakvlammetje aansteekt.
8. Herhaal zo nodig het proces voor hardnekkige vlekken of sterk vervuilde ovens.
9. Plaats de kinderveilige dop weer terug na gebruik.
Uitsluitend voor intern gebruik van ovens. Uitsluitend op afgekoelde ovens gebruiken. Niet gebruiken bij zelfreinigende ovens, magnetronovens, hete ovens, externe oppervlakken, chroom, aluminium, zink, koper, plastic of gepolijste/gelakte oppervlakken.
Niet buitenshuis gebruiken.

Voorzorgsmaatregelen & veiligheid

Bevat natriumhydroxide. Zeer brandbaar. Veroorzaakt ernstige brandwonden. Irriteert de ademhalingswegen. In een afgesloten ruimte en buiten het bereik van kinderen bewaren. Bij ontstekingsbronnen vandaan houden - niet roken. Spuitnevel niet inademen. Contact met de huid en ogen vermijden. Bij contact met de ogen onmiddellijk met ruim water spoelen gedurende ten minste 20 minuten en een arts raadplegen. Bij contact met de huid onmiddellijk met ruim koud water wassen gedurende ten minste 20 minuten en een arts raadplegen. Geschikte beschermende kleding, handschoenen en oog/gezichtsbescherming dragen. In geval van een ongeval of indien u zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (etiket tonen indien mogelijk). Uitsluitend in goed geventileerde ruimtes gebruiken. Let op: uitsluitend gebruiken zoals aangegeven. Houder onder druk. Uit het zonlicht bewaren en niet blootstellen aan een temperaturen boven 50 °C. Niet doorboren of verbranden, ook niet na gebruik. Niet spuiten in de richting van een vlam of gloeiend voorwerp.

Gerelateerde producten