Mr Muscle® SPUMĂ PENTRU CURĂȚAT ȚEVILE 500ML

Cumpără acum

Mr Muscle® Spumă de curățat țevile combină două lichide puternice pentru a formă o spumă puternică de curățare care îndepărtează resturile de păr și reziduurile, astfel încât puteți curată mai ușor și mai rapid.

  • Curățată țevile cu scurgere lentă
  • Îndepărtează reziduurile și resturile de par
  • Curată în totalitate peretele țevii
  • Spumă activă
  • Curată și împrospătează țevile
  • Sigur pentru utilizare pe toate tipurile de țevi
  • odour_eliminator

Videoclipuri

how_to_video_foamer

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

1. În timp ce apăsați pe capac, rotiți-l în sens invers
acelor de ceasornic;
2. Se toarnă încet, întregul conținut al sticlei în scurgere;
3. Închideți bine sticlă;
4. Așteptați 1 oră;
5. Lăsați să curgă apă fierbinte.

IMPORTANT: Deschideţi cu grijă. Nu folosiţi în toalete sau în chiuvete cu dispozitive de eliminare a gunoiului. Evitaţi să atingeţi accesoriile placate cu aur, uzate sau deteriorate, de email sau crom. 

Aflați despre ingredientele acestui produs, astfel încât să puteți face alegeri în cunoștință de cauză pentru familia și casă dumneavoastră

Precauții și siguranță

Conţine: hipoclorit de sodium; hidroxid de sodiu

Poate fi corosiv pentru metale. Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului.A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P260 Nu inspiraţi fumulSunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic.  ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș.  ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați clătiți.ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți gura. NU provocați voma.  ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. A se depozita sub cheie. Eliminaţi conţinutul/recipientul conform regulamentelor naționale în vigoare. Păstraţi numai în recipientul original. Purtaţi mănuşi de protecţie/ echipament de protecţie a ochilor. Spălaţi-vă mâinile bine după utilizare.

Atenţie! A nu se folosi împreună cu alte produse. Poate elibera gaze periculoase (clor).