Mr Muscle® Instalatorul Gel pentru desfundarea țevilor din baie și bucătărie 500ml

Cumpără acum

Mr Muscle® Instalatorul Gel - Gel pentru desfundarea țevilor din baie și bucătărie pătrunde prin apă stătută și desfundă țevile îndepărtând mirosurile neplăcute, astfel încât puteți curată mai ușor și mai rapid.

  • Curățată țevile înfundate sau cu scurgere lentă
  • Pătrunde prin apă stătută
  • Curată și împrospătează țevile
  • Sigur pentru utilizare pe toate tipurile de țevi
  • power gel

Videoclipuri

how_to_video_drain

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Turnaţi 500 ml de gel
2. Aşteptaţi 5 minute
3. Lăsaţi să curgă apă caldă
4. Dacă e necesar, repetaţi

Pentru a menține scurgerile chiuvetelor  desfundate, utilizați  Mr Muscle® Instalatorul Gel săptămânal. Pentru a curăța scurgerile și  țevile, utilizați Mr Muscle® Drain Spumă.

 IMPORTANT: Deschideţi cu grijă. Nu folosiţi în toalete sau în chiuvete cu dispozitive de eliminare a gunoiului. Evitaţi să atingeţi accesoriile placate cu aur, uzate sau deteriorate, de email sau crom. 

Aflați despre ingredientele acestui produs, astfel încât să puteți face alegeri în cunoștință de cauză pentru familia și casă dvs.

Precauții și siguranță

PERICOL
Conţine: Hipoclorit de sodiu (Nr. CAS: 7681-52-9), Hidroxid de sodiu (Nr. CAS:1310-73-2), Alchildimetil amine, C12-18, N-oxizi (Nr. CAS: 68955-55-5).

Poate fi corosiv pentru metale. Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu inspiraţi fumul. ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: clătiţi gura. NU provocaţi voma. Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. A se depozita sub cheie. P501 Eliminaţi conţinutul/recipientul conform regulamentelor naționale în vigoare. Păstraţi numai în recipientul original. P264 Spălaţi-vă mâinile bine după utilizare. Purtaţi mănuşi de protecţie/ echipament de protecţie a ochilor. 

Atenţie! A nu se folosi împreună cu alte produse. Poate elibera gaze periculoase (clor).