Mr Muscle® Niagara Granule Pentru Desfundarea Țevilor Din Bucătărie 250g

Cumpără acum

Mr Muscle® Niagara Granule- pentru desfundat țevile din bucătărie topește grăsimea în chiuvetă din bucătărie, elimină blocajele și mirosurile neplăcute, astfel încât puteți curată mai ușor și mai rapid.

  • Elimina blocajele din scurgerea chiuvetei din bucătărie
  • Curată și împrospătează scurgerea
  • Sigur pentru utilizare pe toate tipurile de țevi
  • power granuels

Videoclipuri

how_to_video_granules-thumbnail

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Turnaţi 50 grame de granule
2. Imediat turnaţi 1/2 l de apă caldă
3. Aşteptaţi 15 minute
4. Lăsaţi să curgă apă rece
5. Dacă e necesar, repetaţi până la x1 dăţi

IMPORTANT: Numai pentru curăţarea ţevilor. Nu folosiţi cu pompă de desfundare, în toalete, căzi, duş sau pe suprafeţele acrilice. Nu amestecaţi cu acizi sau cu alte produse pentru curăţenie. Nu turnaţi produsul în apă stătută sau în apă rece. Nu folosiţi dacă blocajul este creat de obiecte din hârtie, plastic sau metal. Nu folosiţi o doză mai mare decât specificată în instrucţiuni, deoarece ar putea cauza o reacţie corozivă ce v-ar putea afecta fizic şi ar putea bloca ţevile.

Precauții și siguranță

PERICOL
Conţine: Hidroxid de sodiu.

Poate fi coroziv pentru metale.  Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.
 
Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu inspiraţi fumul. ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș.  ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.  ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: clătiţi gura. NU provocaţi voma.   Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.   A se depozita sub cheie. Eliminaţi conţinutul/recipientul conform regulamentelor naționale în vigoare. Păstraţi numai în recipientul original. Spălaţi-vă mâinile bine după utilizare. Purtaţi mănuşi de protecţie/ echipament de protecţie a ochilor. 

Păstrați recipientul închis ermetic, într-un loc rece şi țineți sticla în poziţie verticală. Nu amestecaţi cu alte produse. Valabil 3 ani de la data fabricaţiei marcată pe ambalaj.

IMPORTANT
Numai pentru curăţarea ţevilor. Nu folosiţi cu pompa de desfundare, în toalete, căzi, duş sau pe suprafeţele acrilice. Nu amestecaţi cu acizi sau cu alte produse pentru curăţenie. Nu turnaţi produsul în apă stătută sau în apă rece. Nu folosiţi dacă blocajul este creat de obiecte din hârtie, plastic sau metal. Nu folosiţi o doză mai mare decât specificată în instrucţiuni, deoarece ar putea cauza o reacţie corozivă ce v-ar putea afecta fizic şi ar putea bloca ţevile.